Treino Gashuko Nacional Wado Ryu Karatê (09/02/2020)

Crédito: Simone Costa/Palmeiras